Tagatisraha

TAGATISRAHA

  1. Kuna lahkudes peab puhkemaja olema samasuguses korrasolekus kui saabudes, siis selleks, et see nii ka oleks, ku├î╦ćsime lisaks u├î╦ću├î╦ćrihinnale ka Teie saabumisel tagatisraha 200 eurot;
  2. Tagatisraha tagastatakse majutuse lo├îĂĺppedes juhul, kui puhkemaja kasutamisel on peetud kinni majutuse tingimustest ning vo├îĂĺimaliku kahju korral on majutusteenuse pakkujale tekitatud kahju hu├î╦ćvitatud. Kui kinnipidamisele mineva tagatisraha suurus u├î╦ćletab reaalse tagatisraha olete kohustatud lisaks tagatisrahale tasuma kinnipidamisele mineva tagatisraha ja reaalselt makstud tagatisraha vahelise summa;
  3. Kui tagatisraha ei ole makstud, aga on tekitatud kahju, siis on majutusteenuse pakkujal o├îĂĺigus no├îĂĺuda hu├î╦ćvitist tekitatud kahju summa ulatuses.

RAHA TAGASTAMINE MAJUTUSTEENUSEST LOOBUMISEL

  1. tagastame 90%, kui majutusest loobutakse rohkem kui kaks na├î╦ćdalat (k.a.) enne planeeritud saabumiskuupa├î╦ćeva,
  2. tagastame 50%, kui majutusest loobutakse rohkem kui na├î╦ćdal (k.a.) enne planeeritud saabumiskuupa├î╦ćeva,
  3. ettemaksu ei tagastata, kui majutusest loobutakse va├î╦ćhem kui seitse pa├î╦ćeva enne planeeritud saabumiskuupa├î╦ćeva.