Tagatisraha

TAGATISRAHA

  1. Kuna lahkudes peab puhkemaja olema samasuguses korrasolekus kui saabudes, siis selleks, et see nii ka oleks, küsime lisaks üürihinnale ka Teie saabumisel tagatisraha 200 eurot;
  2. Tagatisraha tagastatakse majutuse lõppedes juhul, kui puhkemaja kasutamisel on peetud kinni majutuse tingimustest ning võimaliku kahju korral on majutusteenuse pakkujale tekitatud kahju hüvitatud. Kui kinnipidamisele mineva tagatisraha suurus ületab reaalse tagatisraha olete kohustatud lisaks tagatisrahale tasuma kinnipidamisele mineva tagatisraha ja reaalselt makstud tagatisraha vahelise summa;
  3. Kui tagatisraha ei ole makstud, aga on tekitatud kahju, siis on majutusteenuse pakkujal õigus nõuda hüvitist tekitatud kahju summa ulatuses.

RAHA TAGASTAMINE MAJUTUSTEENUSEST LOOBUMISEL

  1. tagastame 90%, kui majutusest loobutakse rohkem kui kaks nädalat (k.a.) enne planeeritud saabumiskuupäeva,
  2. tagastame 50%, kui majutusest loobutakse rohkem kui nädal (k.a.) enne planeeritud saabumiskuupäeva,
  3. ettemaksu ei tagastata, kui majutusest loobutakse vähem kui seitse päeva enne planeeritud saabumiskuupäeva.