Joosti kodukord

KODUKORD

 1. Palume suhtuda heaperemehelikult Teie kasutusse antud puhkemaja varasse ning kasutada puhkemaja ruume, mööblit, nõusid vastavalt nende kasutusotstarbele;
 2. Puhkemaja vara mitteperemeheliku (vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms.) kasutamise korral kohustute hüvitama meile tekitatud varalise kahju vastavate remondi- või ostuarvete alusel. Iga lõhutud nõu eest tuleb tasuda 5 EUR
 3. Palume hoida puhkemajas ja puhkemaja territooriumil, puhtust ja korda;
 4. Majutusteenuse pakkuja ei vastuta kliendi isiklike asjade kadumise eest puhkemajast; Puhkemajast lahkumisel palume alati kontrollida, et uks oleks lukus ja aknad suletud;
 5. Puhkemajas suitsetamine on keelatud. Juhul kui seda reeglit eiratakse, olete kohustatud tasuma diivanite, vaipade, kardinate puhastuse eest ning järgneva kolme päeva üüri, kuna puhkemaja õhutatakse;
 6. Puhkemaja territooriumil palume parkida sõidukid ainult parkimiseks ette nähtud kohtadele;
 7. Ruumid palume vabastada lahkumise päeval hiljemalt kella 12:00-ks;
 8. Puhkemaja ruumid palume üle anda korrastatult ruumide kasutamisele eelnenud seisukorras, sealhulgas palume pesta kõik kasutatud nõud.  Lisaks palume võimaldada majutusteenuse pakkuja või tema esindaja enne Teie lahkumist ruume üle vaatama. Võimalik on tellida koristusteenus puhkemajalt vastavalt hinnakirjas kehtestatud hinnale.
 9. Võtmete kaotamisel või nende mitte tagastamisel majutusteenuse pakkujale, vastutate rahaliselt lukkude vahetamisega seotud kulude eest. Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 150 EUR.

TULEOHUTUS

 1. Ärge kasutage puhkemajas lahtist tuld. Puhkemajas suitsetamine on keelatud;
 2. Puhkemajasse saabumisel tutvuge lähimate evakuatsiooni pääsude ja päästevahendite asukohaga;
 3. Toast lahkudes lülitage välja kõik voolutarbijad;
 4. Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112 ja kindlasti ka majutusteenuse pakkujat: +372 5184662 või +372 5066432 ;
 5. Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni;
 6. Juhul kui grillite, siis tehke seda vähemalt kümne meetri kaugusel hoonest. Grillimise juures tuleb kindlasti tagada pidev järelvalve ning pärast grillseadme kasutamist tuleb sütel lasta täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada liivaga.
 7. Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette nähtud lõkkeplatsil.